Działalność

2020 ROK

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora CK-BiS z dnia 15.12.2020 r. 09-11-2023 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora CK-BiS z dnia 12.11.2020 r. 09-11-2023 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora CK-BiS z dnia 28.09.2020 r. 09-11-2023 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora CK-BiS z dnia 05.06.2020 r. 09-11-2023 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora CK-BiS z dnia 03.06.2020 r. 09-11-2023 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora CK-BiS z dnia 12.03.2020 r. 09-11-2023 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora CK-BiS z dnia 16.03.2020 r. 09-11-2023 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora CK-BiS z dnia 12.03.2020 r. 09-11-2023 Udostępniony przez: Administrator